Påbyggnadsutbildningen Antroposofiskt år denna vecka

Nu fortsätter fördjupningsåret om antroposofisk människokunskap för medarbetare inom läkepedagogiska och socialterapiska verksamheter, Antroposofiskt år (mer info här). Utbildningsåret är en fortsättning efter den treåriga LäS-utbildningen, och innebär fem blockveckor, varav en resa till Dornach i Schweiz.

Denna tredje blockvecka har rubriken Människans väg – biografi & personlig utveckling. Lärare är Katarina Sundby, verksamhetsutvecklare på Färgbron Omsorg med dagliga verksamheter och boenden inom LSS, som vägleder i praktiskt biografiarbete: kunskap om mig själv, livs- och naturrytmer.

Senare i veckan kommer läkare Ursula Flatters med tema Meditativt arbete och personlig utveckling, och Marcus Stenius avslutar veckan med tema Om mänsklighetens karma.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i