Järna Akademi är ett oberoende forum för lärande, utbildning och utveckling. Vi välkomnar samarbeten med andra utbildningar, institutioner eller initiativtagare som delar Järna Akademis idé. Samarbetet kan ske på olika sätt och med olika grad av engagemang från vår sida.

  • Vi kan hjälpa till att sprida en kurs eller en utbildning.
  • Vi kan vara samarbetspart i en kurs eller utbildning.
  • Vi kan förmedla våra föredragshållare och kursledare.
  • Vi kan vara bollplank om ni har  kurs-, utbildnings- eller konferensidé, som ni vill utveckla tillsammans med oss.
  • Vi kan också hjälpa till att helt skräddarsy en egen kurs eller utbildning, som är anpassad helt efter ert behov.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i