Järna Akademi är ett utbildningsinitiativ som sätter kunskapen om människan och hennes förhållande till sin omvärld i centrum. Vi vill skapa ett forum för lärande och utveckling, där människan, genom att upptäcka och fördjupa sin potential i dialog med andra, kan bidra till berikandet av såväl yrkeslivet som samhället i stort. Järna Akademi anknyter därmed till en lång bildningstradition i Ytterjärna med inspiration från det antroposofiska tänkandet.

Järna Akademi vänder sig till alla människor och yrkesgrupper. Vi erbjuder kurser som syftar till individuell utveckling och fördjupningskurser för olika professioner. Några utbildningar och kurser kommer att ske på högskole- och yrkeshögskolenivå i samarbete med andra etablerade utbildningsinstitutioner, andra kommer att vara mera yrkesinriktade och kommer inte att kräva tidigare akademiska meriter. Vi eftersträvar ett brett utbud av utbildningar och kurser inom till exempel pedagogik och specialpedagogik, medicin, samhälle och ekonomi, odling och näringsfrågor samt inom konstens område. Det kommer också att finnas kurser som huvudsakligen behandlar allmänmänskliga existentiella frågor. Dessa kan inriktas på bestämda yrkesgrupper, vara tvärprofessionella eller vända sig till allmänheten.

Ledord för Järna Akademis arbete är förståelsen av människan, hennes inre potential, uppgift och ansvar – både som individ och ur ett allmänt mänskligt perspektiv. Människan är en odelbar enhet. Det är först när tanken står i samklang med hjärtats och handens intelligens som vi kan finna vägen till ett rikt inre liv samtidigt som vi aktivt kan verka för en positiv samhällsförändring.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i