Antroposofiskt År

MÅLGRUPP

Det antroposofiska året riktar sig till alla som önskar få en översikt av den antroposofiska människokunskapen. Detta år kan även användas för de medarbetare som arbetat länge inom någon verksamhet och som önskar förnyelsekraft och glädje genom nya kunskaper. Det antroposofiska året innehåller en studie- och kulturresa till bl.a. Dornach, Schweiz, där den antroposofiska rörelsen har sitt centrum. Denna resa har under åren varit ett uppskattat inslag, inte minst på grund av den gemenskapsbildande aspekten samt möjligheten att bli medveten om det stora sammanhang som antroposofiskt arbete är inbäddat i.

METODIK OCH KURSTEMAN

På samma sätt som under den treåriga grundutbildningen använder undervisningen den triala metoden, där praktisk yrkeserfarenhet och teoretiskt innehåll integreras och fördjupas genom konstnärligt övande. Tonvikten detta år ligger helt på den antroposofiska människokunskapen, med självutveckling som centralt tema.

FORMEN

Utbildningen sker i veckoblock, fem veckor under året. Kursansvarige närvarar vid alla blockveckorna och ledsagar under hela utbildningen.

DET PRAKTISKA

Utbildningen är förlagd till Saltå By i Järna. En kultur- och studieresa till bl.a. Dornach Schweiz ingår. OBS! Mat under resan samt flygbiljett ingår inte i kursavgiften.

 

För mer info, se vår broschyr.