Antroposofiskt år

Det antroposofiska året riktar sig till alla som önskar få en översikt av den antroposofiska människokunskapen. Detta år kan även användas i fortbildningssyfte för de medarbetare som arbetat länge inom någon verksamhet och som önskar förnyelsekraft och glädje genom nya kunskaper. Det antroposofiska året innehåller en studie- och kulturresa till bl.a. Dornach, Schweiz, där den antroposofiska ideologin har sitt centrum. Denna resa har under åren varit ett uppskattat inslag, inte minst på grund av den gemenskapsbildande aspekten samt möjligheten att bli medveten om det stora sammanhang som antroposofiskt arbete är inbäddat i.

Utbildningen sker i veckoblock, sex veckor under året. Nytt för i år är att vi har renodlat teman för de olika veckoblocken och därmed öppnat för möjligheten att kunna delta i enskilda block. Kursanvarige närvarar vid alla blockveckorna och ledsagar under hela utbildningen.

Observera att schemat har förändrats en del pga Covid 19, resan till Dornach är flyttat till sista blockveckan i maj 2021. Ledarskapskursen blir block 2 i oktober. Uppdateringar kommer vartefter.