Avslutning för påbyggnadsutbildningen Antroposofiskt år

I fredags hade gruppen som läst Antroposofiskt år (mer info här) avslutning med tårta, strålande väder och besök av Christhild Ritter som skrivit ett flertal böcker med titlar som “Månadsdygder – att öva året runt, en väg till inre och yttre ledarskap”, “Den röda tråden. Att hitta lagbundenheter, sammanhang och mening i sitt liv och “Människan – inte bara en kropp” som hon talade utifrån.

Utbildningsåret har justerats för att fungera så bra som möjligt under pandemin, och temat “Utveckling ur ett antroposofiskt perspektiv” fick denna gång avsluta läsåret. Gruppen har under veckan bland annat lyssnat till Anders Rosenberg som pratade om “Världsutvecklingen” och “Kulturperioderna – en utvecklingstablå”. Gérard Lartaud har talat om “Samhällsutveckling i ljuset av antroposofi” och Christian Texier har gett perspektivet “Gott och ont – en polaritet som behöver nyanseras”. 

Efter pandemin återstår en uppskjuten resa till Dornach i Schweiz som är planerad till hösten 2021, tillsammans med kommande deltagargrupp för läsåret 2021/2022. Till hösten planeras även en Konstnärlig vecka för att ta igen något av förlorade fysiska övningar på grund av distansundervisning under läsåret.

Antroposofiskt år  är en möjlig fortsättning för den som deltagit i den treåriga LäS-utbildningen. Året innebär fem blockveckor, och i detta pandemiår har deltagargruppen blandat haft utbildning på distans och träffats i Järna Akademis lokaler på Saltå By. Syftet med året är en fortbildning för de medarbetare som arbetat länge inom någon verksamhet och/eller har en arbetsledande position, och som önskar förnyelsekraft och glädje genom nya kunskaper och perspektiv. Det går även att boka vissa enskilda blockveckor, kontakta Järna Akademi för mer information.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i