Idag har vi fortsatt utbildning för det årslånga programmet Basår i omsorg och bemötande (“Basåret”, se mer info här). Gruppen träffas 11 gånger under läsåret, och vi fortsätter så länge med föreläsningar digitalt över Zoom.

Lärare är Susanne Larsson, författare, handledare och föreläsare som under förmiddagen pratar om och resonerar med gruppen kring Ett reflekterande arbetssätt inom LSS. På eftermiddagen tar Marcus Stenius, föreläsare och utbildare, vid och tar upp Människans utveckling, läkepedagogik och de 12 sinnena.

Vi hoppas att vi till nästa träff 31 mars kan träffas fysiskt.

Mikaela Stenius, kursansvarig (sittande) och Susanne Larsson, dagens föreläsare.

Den här veckan fortsätter årskurs 3 sin utbildning, och har kommit till block nummer 3: Verksamhet & samhälle. Kvalitetsarbete & dokumentation.

Vi fortsätter på distans genom interaktiva Zoom-föreläsningar.

De konstnärliga, gemensamma övningarna ligger fortsatt på is, men samtal och kunskapsstoff löper på fint över skärmen, både i helgrupp och i “Breakout rooms” för diskussioner i mindre grupper.

Veckans schema:

måndag f.m.: Verksamhetens mål och kvalitetsuppföljning, Per-Arne Fijal (på bilden, sittande)
måndag e.m.: Uppföljning projektarbeten

tisdag f.m.: Frihet, kärlek, moral och juridik, Christian Texier
tisdag e.m.: Analys av det egna arbetet, granskning och bedömning för kvalitetsutveckling, Dick Tibbling

onsdag f.m.: Ledningssystemstänkande – Möjligheter och begränsningar, Gérard Lartaud (på bilden, stående)
onsdag e.m.: För ett omdömesbaserat kvalitetsarbete, Gérard Lartaud

torsdag f.m.: Värnagarantin, Anders Rosenberg
torsdag e.m.: Samhällsinsatser vid psykiatrisk sjukdom, Ragnar Rasmussen

Läs mer om vad LäS-utbildningen är och kommande kursstart här.

Denna vecka är det årskurs 2 som har fortsatt utbildning på distans, genom Zoom-föreläsningar. Vi har kommit till blockvecka nummer 3: Psykisk funktionsnedsättning & samhällsutveckling.

Vi behöver pausa de konstnärliga, gemensamma övningarna, men samtal och kunskapsstoff fungerar bra, både i helgrupp och i “Breakout rooms” för diskussioner i mindre grupper.

Veckan innehåller följande stoff:

måndag f.m.: Samhällets stöd och vårdformer, med Ragnar Rasmussen (på bilden)
måndag e.m.: Redovisningar projektarbeten, med Christian Texier

tisdag f.m.: Socialpolitik & välfärd. Nationella mål, med Ragnar Rasmussen (på bilden)
tisdag e.m.: Arbetsmiljöarbete: Att förebygga olyckor i arbetet, med Carina Turesson & Kicki Höglind

onsdag f.m.: Omsorgens historia: Från inlåsning till inkludering, med Per-Arne Fijal
onsdag e.m.: Temperamentlära, med Miaela Stenius

torsdag f.m.: Den social tregreningstanken, med Anders Rosenberg
torsdag e.m.: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, med Anders Rosenberg

fredag f.m.: Att kommunicera med myndighetsutövare & andra yrkesutövare/Lex Sarah med Christian Texier, samt utvärdering av veckan.

Läs mer om vad LäS-utbildningen är och kommande kursstart här.

Vi fortsätter läsåret på distans, via Zoom-föreläsningar. Årskurs 1 har blockvecka nummer 4: Psykisk funktionsnedsättning & läkepedagogisk diagnostik. Vi behöver vänta med de konstnärliga, gemensamma övningarna, men samtal och kunskapsstoff fungerar fint, både i helgrupp och i “Breakout rooms” för diskussioner i mindre grupper.

Veckan innehåller följande stoff:

måndag f.m.: Steiners biografi (1), med Marcus Stenius
måndag e.m.: Psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning (2), med Henri Quarfood (på bilden)

tisdag f.m.: Neuropsykiatri: Autismspektrat och ADHD, med Ragnar Rasmussen
tisdag e.m.: Vardagsstöd och kontakter, att omsätta kunskap till praktik, med Helena Just Knutsson

onsdag f.m.: Steiner biografi (2) med Marcus Stenius
onsdag e.m.: Relationer, känsloliv och sexualitet, Nathalie Simonsson

torsdag f.m.: Om autism, med Mats Jansson
torsdag e.m.: Redovisningar studentarbeten

fredag f.m.: Läkepedagogisk kurs, med Marcus Stenius samt utvärdering av veckan.

Läs mer om vad LäS-utbildningen är och kommande kursstart här.

Denna vecka har Bas-kursen i omsorg och bemötande föreläsningar på distans.

Bas-kursen är 11 heldagar under ett läsår, med en introduktion till LäS-utbildningen (som är 5-6 blockveckor/läsår) för medarbetare inom Läkepedagogik och Socialterapi. Vi sänder föreläsningarna via Zoom och har samtal i helgrupp eller i smågrupper – ett substitut  istället för att få träffas under Covid19, mycket bättre än inget!

Idag på förmiddagen har Ragnar Rasmusson – handledare, vårdlärare och psykiatrisjuksköterska berättat och samtalat om omsorgen historia och samhällsinsatser. På eftermiddagen Sigrid Ogland – talgestaltare och berättare som delar några berättelser, vad det kan bidra med och några stämningsskapande övningar.  Dagen innan hade gruppen Marcus Stenius  som föreläsare och samtalade om värdegrund och kärnvärden.

Läs mer om Bas-kursen här, info om läsåret 2021/2022 kommer.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i