LäS-utbildningen drar igång!

11 september är startskottet för första blockveckan i ÅK 1, 2017/2018, i LÄS-utbildning, som är en treårig blockutbildning (totalt 16 veckor) för medarbetare inom barn- ungdoms- och vuxenverksamheter med inriktning mot personer med psykiska funktionsnedsättningar (SOL och LSS).

Utbildningen har, under olika namn och former, funnits sedan 1960-talet och är nu väl etablerad. I år välkomnar vi inte mindre än 33 studenter i ÅK 1 (ca 90 totalt)! Utbildningslokalerna ligger sedan några år tillbaka på Saltå By i Järna, ett par kilometer från Ytterjärna Kulturcentrum.

Vi vill  inte i första hand förmedla något teoretiskt innehåll som senare ska tillämpas i praktiken, utan erfarenheter och kunskap integreras i en pedagogisk enhet, där konstnärligt övande och de egna arbetserfarenheterna är en viktig del. LÄS-utbildningen får därmed inte någon ensidig teoretisk karaktär som saknar bro till praktiken. Detta upplägg har visat sig vara mycket uppskattat och många studenter har, under årens lopp, påtalat vikten av denna balans mellan arbetet, kunskapsinhämtande och konstnärligt övande.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i