LäS-utbildningen – en eftertraktad utbildning

LäS-utbildningen, som riktar sig till medarbetare inom funktionsnedsättningsomsorgen, lockar allt fler studenter! Förra året fanns det 32 studenter i ÅK 1 och till hösten verkar det vara lika många sökande till kommande ÅK 1. Till hösten blir det totalt 28 verksamheter som skickar ca 80 studenter på de tre år som utbildningen omfattar. Utbildningen har alltså vuxit betydligt, både i antal studenter och verksamheter sedan 2009 – det året då utbildningen omformades.

En bidragande orsak till detta växande intresse är att utbildningen har bedömts motsvara de krav som ställts av Socialstyrelsen enligt SOSFS 2014:2 (S) Allmänna råd. En annan bidragande orsak är mixen av teoretiska, praktiska och konstnärliga inslag som utbildningen erbjuder. Denna form tilltalar studenterna eftersom den möjliggör en konkret förankring av de teoretiska kunskaperna.

Till hösten kommer vi också att utöka kollegiet med Marius Wahl Gran, konstnär, fil.mag., och lärare vid Oslo konsthögskola. Vi ser fram emot att arbeta med Marius och att tillsammans se över vår utbildning för att göra det ännu bättre!

För mer info om LäS-utbildningen inom Läkepedagogik och Socialterapi, se här.

 

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i