LäS-utbildningen år 1

Vi fortsätter läsåret på distans, via Zoom-föreläsningar. Årskurs 1 har blockvecka nummer 4: Psykisk funktionsnedsättning & läkepedagogisk diagnostik. Vi behöver vänta med de konstnärliga, gemensamma övningarna, men samtal och kunskapsstoff fungerar fint, både i helgrupp och i “Breakout rooms” för diskussioner i mindre grupper.

Veckan innehåller följande stoff:

måndag f.m.: Steiners biografi (1), med Marcus Stenius
måndag e.m.: Psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning (2), med Henri Quarfood (på bilden)

tisdag f.m.: Neuropsykiatri: Autismspektrat och ADHD, med Ragnar Rasmussen
tisdag e.m.: Vardagsstöd och kontakter, att omsätta kunskap till praktik, med Helena Just Knutsson

onsdag f.m.: Steiner biografi (2) med Marcus Stenius
onsdag e.m.: Relationer, känsloliv och sexualitet, Nathalie Simonsson

torsdag f.m.: Om autism, med Mats Jansson
torsdag e.m.: Redovisningar studentarbeten

fredag f.m.: Läkepedagogisk kurs, med Marcus Stenius samt utvärdering av veckan.

Läs mer om vad LäS-utbildningen är och kommande kursstart här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i