Basår i omsorg och bemötande över Zoom

Idag har vi fortsatt utbildning för det årslånga programmet Basår i omsorg och bemötande (“Basåret”, se mer info här). Gruppen träffas 11 gånger under läsåret, och vi fortsätter så länge med föreläsningar digitalt över Zoom.

Lärare är Susanne Larsson, författare, handledare och föreläsare som under förmiddagen pratar om och resonerar med gruppen kring Ett reflekterande arbetssätt inom LSS. På eftermiddagen tar Marcus Stenius, föreläsare och utbildare, vid och tar upp Människans utveckling, läkepedagogik och de 12 sinnena.

Vi hoppas att vi till nästa träff 31 mars kan träffas fysiskt.

Mikaela Stenius, kursansvarig (sittande) och Susanne Larsson, dagens föreläsare.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i