Baskurs i omsorg och bemötande 2022/2023

Kursstart 24 augusti, 2022 

Den ettåriga baskursen i omsorg och bemötande riktar sig till läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter, vilka önskar ge sina nya medarbetare grundläggande kunskaper inför arbete med personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Det är en självständig kurs som fungerar också utmärkt som en förberedelse till den treåriga LÄS-utbildningen.

Baskursen har funnits i flera år och har från och med kommande studieår (2022/2023) grundligt omarbetats med hänsyn till de nödvändiga kunskaperna som alltmer efterfrågas (av IVO och beställare) för att kunna arbeta med personer med intellektuella funktionsnedsättningar. För mer info, se vår broschyr.