Baskurs i omsorg och bemötande

Kursstart i höst är onsdag den 2 september. 

Denna ettåriga baskurs riktar sig till medarbetare inom främst LSS-området men lämpar sig även för medarbetare inom socialtjänstområdet (t.ex. HVB).

Syftet med kursen är att få en bredd introduktion till arbetet med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kursen innehåller också några inslag av antroposofisk människokunskap.

Kursen kan med fördel användas som en introduktion till den treåriga LÄS-utbildningen.

Kursen består av 11 endagsträffar under hösttermin 2020 och vårtermin 2021.