Baskurs i omsorg och bemötande

Kursstart 30 augusti, 2023

 

OM BASKURSEN
Järna Akademis baskurs i omsorg och bemötande riktar sig till
läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter, vilka önskar ge sina
nya medarbetare grundläggande kunskaper inför arbete med personer
med intellektuella funktionsnedsättningar. Det är en självständig kurs som
fungerar också utmärkt som en förberedelse till den treåriga LÄSutbildningen.
Baskursen har funnits i flera år och har från och med kommande höst
(2023) grundligt omarbetats med hänsyn till verksamheternas önskemål.

Till skillnad från föregående år är kursen endast över en termin, så att
medarbetarna snabbt kan få den kompetens som alltmer efterfrågas, inte
minst av IVO och beställare. Upplägget är förändrat och kursen är
numera en blandning av träffar på plats och digital undervisning. Detta
främst för att underlätta för verksamheter som ligger långt från Järna att
delta.

FORMEN
Kursen omfattar nio kurstillfällen (på plats eller digitalt). Undervisning på plats är förlagd på Saltå By i
Järna, i samma lokaler som LÄS-utbildningen.
Varje studiedag har specificerade kunskapsmål, så att studenterna lätt kan
orientera sig i de krav som idag ställs på arbetet med personer med
intellektuella funktionsnedsättningar.

För mer info, se vår broschyr.