Barn och ungdomars utvecklingsstadier

Detta är en del av kursserien Föräldrakurs.

Föredragets innehåll och diskussionstema: Om man förstår var barnet befinner sig i sin utveckling är det lättare att möta det på rätt sätt. Vad händer med oss när vi bli föräldrar? Hur hantera vi våra känslor? Hur möter man rädsla, ångest och ilska både hos sig själv och sitt barn?

Kursen vänder sig till föräldrar, blivande föräldrar, mor- och farföräldrar samt personer som arbetar med barn – alla som vill få ut mer av sin relation med barn.

Geseke Lundgren är waldorfpedagog med stor erfarenhet av föreläsningar och utbildningar för både pedagoger och föräldrar.