Välkommen till Järna Akademi

Allt fler människor upplever idag ett växande främlingskap inför ett samhälle där den inre människan och hennes existentiella frågor har förpassats till en privat sfär utan fruktbar interaktion till den yttre, verksamma, människan. Upplevelsen av främlingskap bottnar i denna starka gränsdragning mellan en inre, subjektiv, och en yttre, objektiv, sfär, där den senare tillskrivs företräde.

I utbildningssammanhang yttrar sig denna splittring genom att studenten allt mer förväntas tillägna sig “kunskapstekniker”, där kunskap likställs med information som kan revideras och uppdateras när som helst, i takt med omvärldens växande föränderlighet samt arbetslivets allt hetsigare tempo. Att kunskaper ständigt måste omprövas är obestridlig men denna starka fokusering på problemlösande kunskaper gör att dessa snabbt blir inaktuella samtidigt som vi inte hinner relatera till oss själva. Därmed glöms ofta bort att kunskap blir fruktbart först när den sker i förhållande till den inre människans behov och frågeställningar.

Det är här som Järna Akademi ser sin uppgift: att erbjuda utbildningar, kurser och fortbildningar där den inre människans behov av mening och utveckling står i samklang med den yttre människans behov av praktiska redskap för fullföljandet av sitt yrkesliv.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i