Årskurs 1 LäS-utbildningen, träffas digitalt för blockvecka 5

Nu är veckans blockutbildning för årskurs 1 igång. Det här är tredje veckan som kursen ges digitalt. Vi hoppas C19-situationen möjliggör fysisk undervisning nästa tillfälle i slutet av april. Denna vecka har temat Inre utveckling och yttre gestaltning. Föreläsare och stoff är måndag f.m.: Ödesfrågor och synkronicitet, med Henri Quarford måndag e.m.: Projektarbeten, med Marja…

Läs mer

Konstkurs digitalt via Zoom

Kursen i konsthistoria som påbörjades i höstas fick pausas på grund av pandemin, men fortsätter nu digitalt via Zoom-länk. Ulf Wagner (konstnär och ledamot i Stiftelsen Hilma af Klints Verk) tar oss vidare i berättelsen om den moderna konstens utveckling från 1800-tal till nutid. I höstas gick vi igenom impressionismen och expressionismen, och nu går…

Läs mer

Påbyggnadsutbildningen Antroposofiskt år denna vecka

Nu fortsätter fördjupningsåret om antroposofisk människokunskap för medarbetare inom läkepedagogiska och socialterapiska verksamheter, Antroposofiskt år (mer info här). Utbildningsåret är en fortsättning efter den treåriga LäS-utbildningen, och innebär fem blockveckor, varav en resa till Dornach i Schweiz. Denna tredje blockvecka har rubriken Människans väg – biografi & personlig utveckling. Lärare är Katarina Sundby, verksamhetsutvecklare på Färgbron…

Läs mer

Basår i omsorg och bemötande över Zoom

Idag har vi fortsatt utbildning för det årslånga programmet Basår i omsorg och bemötande ("Basåret", se mer info här). Gruppen träffas 11 gånger under läsåret, och vi fortsätter så länge med föreläsningar digitalt över Zoom. Lärare är Susanne Larsson, författare, handledare och föreläsare som under förmiddagen pratar om och resonerar med gruppen kring Ett reflekterande…

Läs mer

Veckans utbildning, år 3

Den här veckan fortsätter årskurs 3 sin utbildning, och har kommit till block nummer 3: Verksamhet & samhälle. Kvalitetsarbete & dokumentation. Vi fortsätter på distans genom interaktiva Zoom-föreläsningar. De konstnärliga, gemensamma övningarna ligger fortsatt på is, men samtal och kunskapsstoff löper på fint över skärmen, både i helgrupp och i “Breakout rooms” för diskussioner i…

Läs mer

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i