LÄS-utbildningen i förändring

Ingenting står still i livet, inte heller LÄS-utbildningen!

LÄS-utbildningen har funnits i många år och intresset för den bara växer. Det finns ca 80 studenter fördelade på de tre åren som själva utbildningen omfattar och ca 20 studenter i det fjärde frivilliga påbyggnadsåret. Hösten 2018 sökte sig 36 studenter till första året och för första gången övervägde vi att begränsa antalet studenter.

Från påbyggnadsår till fördjupningsår

Förnyelsearbetet pågår kontinuerligt och inför hösten 2019 har vi främst koncentrerat oss på att förändra påbyggnadsåret. Detta år har länge fungerat som ett fjärde frivilligt studieår, efter den treåriga LÄS-grundutildning. Tiderna och behoven förändras dock. För att möta dessa behov har vi omformat påbyggnadsåret till ett nytt antroposofiskt fördjupningsår. Tanken med namnbytet är att göra tydligt att det inte längre enbart handlar om en fortsättning på den treåriga grundutbildningen utan är ett helt fristående år. Detta år kan fortfarande fungera som en fortsättning för de som har gått grundutbildningen men samtidigt görs det tillgängligt till de som söker en allmän fördjupning/introduktion i den antroposofiska människokunskapen, samt till ledarskapsfrågor.

Innehållsmässigt innebär förändringen att vi har tonat ner (men inte tagit bort) blocket om den läkepedagogiska kursen (block 3) och förvandlat detta block till en allmän introduktion till Steiners tankar och olika verk. De andra stora förändringarna är att vi avslutar hela året med ett block om enbart ledarskap.

Nya medarbetare

Ett led i vår förnyelsearbete är att knyta nya medarbetare till utbildningen. Vi har utökat vårt arbetskollegium med Marius Wahl Gran. Marius är målare och konstnär samt undervisar, efter en avslutad master i pedagogik, på Rudolf Steiners Högskola i Oslo. Marius ska till hösten överta ansvaret för fördjupningsåret, först tillsammans med Mikaela Stenius och Anders Rosenberg under kommande år. Vi har också glädje att välkomna Katarina Sundby som så småningom ska överta de ämnen som Christhild Ritter har undervisat i under många år.

Fortsatt förnyelsearbete pågår och vi håller på att knyta flera nya medarbetare till oss. Vi hoppas att dessa ändringar kommer att möta de aktuella behoven och vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt utbildningsutbud.

För mer information om LÄS-utbildningen, se:

https://jarnaakademi.se/kurs/las-utbildning-grund/

https://jarnaakademi.se/kurs/las-utbildning-fortsattning/

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i