Kultur som räddar liv?

Tisdagen den 19 november är det höstavslutning för kursen “Se människan!”. Kursen avslutas med en eftermiddag vigd åt kultur. Kultur som räddar liv? är onekligen en märklig fråga. Kan kultur överhuvudtaget anses ha en speciell uppgift? Finns det dessutom ett enhetligt kulturbegrepp? Man pratar om ungdomskultur, finkultur, popkultur, matkultur mm.

Frågan som är utgångspunkten för denna eftermiddags betraktelse anknyter till utställningen “Kultur som ger liv” från 1990-talet på Liljevalchs i Stockholm och vill spetsa frågan ytterligare. Är det inte dags att fråga sig vilken betydelse kultur har för mänskligt liv överhuvudtaget.

Under denna eftermiddag kommer fyra olika föreläsare att ge sin syn på kultur och initiera olika samtal: Ursula Flatters, läkare och spec. i allmän medicin; Gérard Lartaud, fil. lic. i filosofi; Anders Kumlander, ordförande i Vidarstiftelsen samt Staffan Jonsson, nytillträdd VD för Kulturforum i Järna, f.d. kulturchef i Södertälje kommun.

Som alla andra tisdagar i denna serie börjar sammankomsten kl 15.00 och avslutas 19.00 med paus för en lättare förtäring. Eftersom detta är sista sammankomsten före jul är priset nedsatt till 200:- för samtliga. Välkomna till Saltå By där vi håller till!

För mer info, se https://jarnaakademi.se/kurser/se-manniskan/

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i