Kom och lyssna på Jonna Bornemark

Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hon disputerade 2010 med avhandlingen Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av  transcendens och  kroppslighet. Förutom att medverka regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet har Jonna under hösten varit högaktuell med sin senaste Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde.

I denna bok gör Jonna Bornemark upp med övertron på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När allt går ut på att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir bara siffror i statistiken och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. För Jonna gör moderniteten att det blir en typ av livsdränering när vi inte längre står i kontakt med det levande utan fryser världen i siffror. Välkomna till en spännande filosofisk morgon på Kulturhuset!

Mer information om Jonna Bornemarks föreläsning på Onsdagar på Kulturhuset 2019 finns här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i