Hjärnan och medvetande

Inte minst på grund av utvecklingen inom artificiell intelligens har frågan om vad medvetandet är samt dess förhållande till hjärnan blivit alltmer aktuellt. Är medvetande bara en produkt av hjärnans aktivitet eller är hjärnan mer en förmedlare av en aktivitet som äger rum tack vare men inte på grund av hjärnans aktivitet? Denna fråga sysselsätter ett antal forskare idag och det är ingen underdrift att säga att den har blivit alltmer central inom hjärnforskningen.

Trond Skaftenesmo är en norsk filosof, lärare och biolog som har funderat mycket på dessa frågor. Redan 2009 gav han ut boken Bevissthet og hjerne: et ulost problem. Vi har glädjen att välkomna honom här i Sverige då han ska föreläsa för läkare under helgen 23-24 november 2018. Tronds två föreläsningar om hjärnan och medvetande är öppna för allmänheten, 24 november mellan 9:00 och 10:00 samt 15:00 och 16:00. Mer information om föreläsningarna om hjärnan och medvetenhet finns här

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i