8 nya diplomerade Vitaleurytmister

I början av september diplomerades 8 nya Vitaleurytmister från olika nordiska länder, efter ett års studier upplagda i olika block. Utbildningen är resultatet av ett samarbete mellan SAMT ( Svensk förening för Antroposofisk Medicin och Terapi) och Järna Akademi. Kursens utbildare var Christiane Hagermann och Michael Werner från Hamburg.

Utbildningen har till syfte att ge eurytmiska verktyg att förebygga och behandla stress, överbelastning och utbrändhet. Vitaleurytmi ansluter till modern stressforskning och mindfullness. Genom att öva upp en ökad förmåga till medveten närvaro och en fördjupat egen kroppskontakt utvecklas uppmärksamheten och självförmågan att leda sig själv. Detta främjar det personliga välbefinnandet och ökar livsglädje. Vitaleurytmin praktiseras individuellt, i grupp och i teamprocesser.

För mer info: (www.vitaleurythmie.de).

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i