Var går gränsen?

Detta är en del av kursserien Föräldrakurs.

Föredragets innehåll och diskussionstema: Hur möter man trotsåldern vid 3 år, 7 år och tonåren? När, hur och varför ska föräldrar sätta gränser? Hur hjälper vi barnen att hantera utvecklingen vid trots?

Kursen vänder sig till föräldrar, blivande föräldrar, mor- och farföräldrar samt personer som arbetar med barn – alla som vill få ut mer av sin relation med barn.

Föredraget hålls av den erfarna psykologen Gunilla Niss som arbetat mycket med barn i olika åldrar och skrivit många böcker om barn i förskole- och skolåldern. Medverkar gör även Geseke Lundgren är waldorfpedagog med stor erfarenhet av föreläsningar och utbildningar för både pedagoger och föräldrar.