Barn i en digital värld

Detta är en del av kursserien Föräldrakurs.

Föredragets innehåll och diskussionstema: Hur mycket skärmtid är rimlig, vad består den av och när på dygnet bör den erbjudas? Här tar vi upp barnets förmåga att hantera intryck i förhållande till dess ålder. Vad behöver vi veta om vad som händer på nätet?

Kursen vänder sig till föräldrar, blivande föräldrar, mor- och farföräldrar samt personer som arbetar med barn – alla som vill få ut mer av sin relation med barn.

Föredraget hålls av Peter Andersson som är läkare med specialisering på allmänmedicin och rehabilitering, tillsammans med Geseke Lundgren är waldorfpedagog med stor erfarenhet av föreläsningar och utbildningar för både pedagoger och föräldrar.