Styrelsen för Järna Akademi består av fem ledamöter, Inger Holmström är ordförande.

Ursula Flatters: Ursula Flatters är läkare och specialist i allmänmedicin. Hon har verkat på Vidarkliniken i många år som läkare och i olika ledande funktioner, bl.a. som verksamhetschef 2000 – 2006. Hon är också engagerat i utbildning av läkare, övriga medicinska professioner, lärare m.fl. när det gäller antroposofiskt orienterade kompletterande kunskaper både i Sverige och internationellt. Hon är en ofta anlitat föreläsare. Även det politiska arbetet kring Vidarkliniken har länge varit ett viktigt arbetsområde.

Inger Holmström: Inger Holmström är en av Sveriges mest erfarna ledare inom kommunikation och kommunikativt förändringsbete. Att i nära samverkan med affärsledning, VD och styrelse utnyttja kommunikationens alla möjligheter och discipliner för att skapa acceptans för förändring har blivit Ingers signum. Idag arbetar Inger som rådgivare till ledare i flera branscher när det gäller att bygga upp, organisera och utveckla kommunikationsfunktionen och kommunikationsstrukturen i verksamheten. Inger arbetar också med kriskommunikation och mediafrågor. Hon anlitas ofta som föreläsare och som mentor.

Gérard Lartaud: Gérard Lartaud kommer ursprungligen från Frankrike där han studerat filosofi motsvarande fil. lic. Gérard är styrelseordförande för Saltå By i Järna, en verksamhet för ungdomar och vuxna med psykiska funktionsnedsättningar, där han var ledare under 25 år. Sedan många år tillbaka verkar Gérard även som föreläsare och skribent. Hans främsta intresseområde är antroposofi, vetenskapsfilosofi och psykologi.

Bosse Qvist: Bosse Qvist har arbetat med omsorgsverksamhet i olika roller sedan 1978. Han har varit verksamhetschef för stiftelsen Årsta Gård och för Vallmotorp Omsorg. Är initiativtagare till stiftelsen Spira och tidigare verksam i Järna Kompetens.

Geseke Lundgren: Geseke Lundgren är waldorfpedagog, verksam för Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd, en förening som vill främja samarbetet mellan waldorfförskolorna i Sverige och internationellt.  På senare år starkt engagerad i ut- och fortbildning av waldorfförskolepedagoger i hela världen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i