Kom och lyssna på fyra spännande talare i höst!

Human talks är en ny programserie där olika talare bidrar med individuella betraktelser över allmängiltiga mänskliga eller samhälleliga frågor, som engagerar dem på ett personligt plan och som de vill ge ett eget perspektiv på. Vi bjuder in en rad olika personligheter såsom artister, filosofer, influencers, men också företrädare för olika religioner, politiker etc. Formatet är inspirerat av den amerikanska programserien Ted talks, men inriktningen hos oss tar sin utgångspunkt i de humana vetenskaperna och synen på människan i en alltmer komplex och utmanade värld.

Fredagar 19.00 i kulturhuset!

För mer info och anmälan, klicka här! 

4/9 Peter Örn: Dag Hammarskjöld – reflektioner om Gud, Vägmärken och livets mening på YouTube, klicka här!
2/10 Sofia Wood: Den nya valutan — att värdera glädje, en intuitiv livsstil och anti-strategi på YouTube, klicka här!

På Human Talks YouTube-kanal finns även livesända eventet med Sofia Wood, inklusive frågestund efter.

Föreläsningsserien Onsdagar i Kulturhuset har vi haft i snart 10 år. Fem gånger om året, på onsdag förmiddag, får du tillfälle att ta del av spännande föreläsningar i det lika spännande Kulturhuset i Ytterjärna.

Programmet är fullspäckat med intressanta och tankeväckande föreläsare, som inte kommer att lämna dig oberörd. Och har du inte varit i Kulturhuset i Ytterjärna, får du tillfälle att bekanta dig med en annorlunda kulturmiljö!

Priset för enskilda föredrag är 350:- men du betalar endast 1.300:- för hela serien. Notera att abonnemangskortet inte är personbundet och kan alltså delas av flera personer under årets lopp!

Läs mer och anmäl dig här!

 

Tisdagen den 19 november är det höstavslutning för kursen “Se människan!”. Kursen avslutas med en eftermiddag vigd åt kultur. Kultur som räddar liv? är onekligen en märklig fråga. Kan kultur överhuvudtaget anses ha en speciell uppgift? Finns det dessutom ett enhetligt kulturbegrepp? Man pratar om ungdomskultur, finkultur, popkultur, matkultur mm.

Frågan som är utgångspunkten för denna eftermiddags betraktelse anknyter till utställningen “Kultur som ger liv” från 1990-talet på Liljevalchs i Stockholm och vill spetsa frågan ytterligare. Är det inte dags att fråga sig vilken betydelse kultur har för mänskligt liv överhuvudtaget.

Under denna eftermiddag kommer fyra olika föreläsare att ge sin syn på kultur och initiera olika samtal: Ursula Flatters, läkare och spec. i allmän medicin; Gérard Lartaud, fil. lic. i filosofi; Anders Kumlander, ordförande i Vidarstiftelsen samt Staffan Jonsson, nytillträdd VD för Kulturforum i Järna, f.d. kulturchef i Södertälje kommun.

Som alla andra tisdagar i denna serie börjar sammankomsten kl 15.00 och avslutas 19.00 med paus för en lättare förtäring. Eftersom detta är sista sammankomsten före jul är priset nedsatt till 200:- för samtliga. Välkomna till Saltå By där vi håller till!

För mer info, se https://jarnaakademi.se/kurser/se-manniskan/

 

 

I början av september diplomerades 8 nya Vitaleurytmister från olika nordiska länder, efter ett års studier upplagda i olika block. Utbildningen är resultatet av ett samarbete mellan SAMT ( Svensk förening för Antroposofisk Medicin och Terapi) och Järna Akademi. Kursens utbildare var Christiane Hagermann och Michael Werner från Hamburg.

Utbildningen har till syfte att ge eurytmiska verktyg att förebygga och behandla stress, överbelastning och utbrändhet. Vitaleurytmi ansluter till modern stressforskning och mindfullness. Genom att öva upp en ökad förmåga till medveten närvaro och en fördjupat egen kroppskontakt utvecklas uppmärksamheten och självförmågan att leda sig själv. Detta främjar det personliga välbefinnandet och ökar livsglädje. Vitaleurytmin praktiseras individuellt, i grupp och i teamprocesser.

För mer info: (www.vitaleurythmie.de).

De sjö dödssynderna, inaktuellt? Gammalt skåpmat från den mörka medeltidens skafferi? Kanske, kanske inte…

I filmvärlden filmatiseras dessa sju dödssynder ständigt i nya versioner, senast av David Fincher i filmen Seven från 1995 med Brad Pitt, Morgan Freeman och Kevin Spacey i huvudrollerna. Även i marknadsföringsbranschen verkar dessa dödssynder inte ha förlorat av sin aktualitet då det finns otaliga bloggposter och manualer om hur man kan använda dem för att förbättra säljkampanjerna.

Vad finns då förborgad i dessa s.k. dödssynder? Finns där någonting som berör oss människor på djupet, oavsett tidsålder och bortom alla moralpredikningar?

Kom och undersök detta medå Håkan Sandvik, vikarierande komminister i Järna-Vårdinge församling, samt Ursula Flatters, läkare.

Evenemanget äger rum 15 oktober 2019, 15.00 – 19.00 och är en del av kurserien Se Människan. För mer info: https://jarnaakademi.se/kurser/de-sju-dodssynderna/

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i