Utbildning till barnskötare

Barnskötarutbildning i samarbete med Vårdinge By Folkhögskola.

Denna utbildning vänder sig till dig som vill bli waldorfbarnskötare och som arbetar med barn, företrädesvis i en waldorfförskola.

Under två år har du fyra intensiva studieveckor med lärarledd undervisning på Järna Akademi i Ytterjärna. Under kursveckorna bor du gemensamt med dina kurskamrater på området. Dessa veckor påbörjas alltid med en introduktion på söndag kväll. Fredagen avslutas vid lunchtid, för att alla skall kunna ta sig hem till helgen.

Mellan de gemensamma kursveckorna får du löpande uppgifter som ska inspirera till övande och iakttagande, reflektion och mod att pröva dig själv i barngruppen. Utöver detta sker ett kontinuerligt utbyte på Google-classroom, ett internetforum. Du får en noggrann introduktion i detta verktyg i början av utbildningen för att du ska klara användandet av plattformen. Mellan kursveckorna förväntas du lämna in uppgifter och delta i utbytet på Google-classroom både skriftligt och muntligt samt att du arbetar parallellt i en barngrupp.

Waldorfpedagogiken arbetar utifrån en holistisk syn på människan och världen, där alla olika livsområden samverkar i en helhet. Utbildningen kommer att ge goda kunskaper i barnets utveckling och stärka ditt pedagogiska arbete som förebild i barngruppen. Du kommer dessutom att få fördjupa dig i olika sidor av arbetet såsom leken, målning och modellering, trä- och textilhantverk, musik, eurytmi och berättande. Dessutom ämnen som vård och omsorg, miljö, färg och material. Vi kommer även att arbeta med odling, matlagning och social gemenskapsbildning.

Utbildningen kan finansieras privat med rätt till CSN-bidrag eller som uppdragsutbildning från din förskola.

OBS! Då denna kurs sker i samarbete med Vårdinge By Folkhögskola ska anmälan inte sker här nedan utan kontakt tas direkt med Vårdinge By eller med kursansvarig Geseke Lundgren (se nedan).