Kulturhuset 1/02/2023 Leif Tjärnstig

Leif Tjärnstig har undervisat i matematik och naturvetenskapliga ämnen på olika waldorfskolor i närmare 20 år.

Sedan 2005 har han undervisat, forskat och skrivit om waldorfpedagogik. 2020 disputerade han med en doktorsavhandling om waldorfpedagogik vid Åbo Akademi i Finland. Leifs engagemang för waldorfpedagogik handlar om en skola där bildningen och individen står i centrum. Detta är det (främsta) budskapet som han vill förmedla till oss denna förmiddag.

Detta är en del av abonnemangsserien Onsdagar på Kulturhuset. Vill du köpa ett årskort där alla 5 föredrag i serien ingår så görs du det via en anmälan på ovannämnda sidan Onsdagar på Kulturhuset, (årskortet kostar 1 350 kr, det är inte personbundet utan kan delas av obegränsat antal personer).