Kulturhuset 8/11/2023 Ursula Flatters

Ursula Flatters är läkare, spec. i allmän medicin och var en av eldsjälarna bakom Vidarkliniken i Järna, där hon har verkat under en stor del av sitt yrkesliv.

Hon föreläste för några år sedan om den antroposofiska sinnesläran.

Den här gången ska Ursula tala“Om Hjärtat”  och behandlar ämnet på ett fysiologiskt, själsligt och andligt plan.

Detta är en del av abonnemangsserien Onsdagar på Kulturhuset. Vill du köpa ett årskort där alla 5 föredrag i serien ingår så görs du det via en anmälan på ovannämnda sidan Onsdagar på Kulturhuset, (årskortet kostar 1 350 kr, det är inte personbundet utan kan delas av obegränsat antal personer).