Kulturhuset 6/11/2024, Helena Bingham

Helena Bingham är psykolog med både psykodynamisk och kognitiv inriktning och föreläser om hur manipulativa och känslokalla personlighetsdrag ofta har ursprung i en narcissistisk och psykopatisk personlighetsstörning.

Hon förklarar hur man kan identifiera personlighetsstörningar och avvikande beteende och hur man kan bemöta personer med denna problematik på arbetsplatsen, i rekryteringsprocessen eller vid eventuell uppsägning.

Hon talar också om hur man kan hantera problematiken i sina privata relationer och även som barn till föräldrar som lider av sådana svårigheter.

Detta är en del av abonnemangsserien Onsdagar på Kulturhuset. Vill du köpa ett årskort där alla 5 föredrag i serien ingår så görs du det via en anmälan på ovannämnda sidan Onsdagar på Kulturhuset, (årskortet kostar 1 350 kr, det är inte personbundet utan kan delas av obegränsat antal personer).