Kulturhuset 31/1/2024, Jens Möller

Jens Möller är Waldorflärare, författare och föreläsare. Han talar om den medfödda moralen och kompassen som finns i oss alla.

Jens drar paralleller med medeltida legender som den om prinsen och prinsessan. Prinsen som ska förlösa prinsessan  är egentligen alla oss som vill ha den här kompassen som ledstjärna i sina liv. Jens tycker om att berätta historier för att skildra varför det är så lätt att förlora sin omdömesförmåga och sin moralkompass så att det onda ofta vinner.

Detta är en del av abonnemangsserien Onsdagar på Kulturhuset. Vill du köpa ett årskort där alla 5 föredrag i serien ingår så görs du det via en anmälan på ovannämnda sidan Onsdagar på Kulturhuset, (årskortet kostar 1 350 kr, det är inte personbundet utan kan delas av obegränsat antal personer).