Kulturhuset 13/3/2024, Karin Berggren

Karin Berggren är tvåbarnsmamma och professionell violinist.

Hon berättar om sitt liv som ”funkisförälder” i Sverige på 2000-talet och om minfältet som hon tvingades gå ut på när hon blev tvungen att navigera mellan “maktfullkomliga” myndighetsutövare och välvilliga vårdgivare.

Hon pratar också om sitt föräldraskap och sin kompromisslösa kärlek till sitt barn.

Detta är en del av abonnemangsserien Onsdagar på Kulturhuset. Vill du köpa ett årskort där alla 5 föredrag i serien ingår så görs du det via en anmälan på ovannämnda sidan Onsdagar på Kulturhuset, (årskortet kostar 1 350 kr, det är inte personbundet utan kan delas av obegränsat antal personer).