Kulturhuset 11/9/2024, Fredrik Svenaeus

Fredrik Svenaeus är filosofiprofessor vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörn högskola.

Hans föreläsning bygger på den nya boken Världen vaknar: Känslorna plats i människans liv (Gidlunds förlag 2023). Fredrik förklarar hur vi kan förstå och klassificera olika typer av känslor och hur de hänger samman med vår syn på människan och våra möjligheter att utveckla kunskap. Utgångspunkten är en fenomenologisk forskningstradition där den personliga erfarenheten vägleder den filosofiska reflektionen i kombination och dialog med vetenskapliga undersökningar.

Vägen går från de allra första till sista känslorna -från födelse till döden- och på vägen passeras de viktigaste typerna av känslor i livet, inte minst sådana som är förknippade med kärlek och lycka eller lidande och sjukdom.

Detta är en del av abonnemangsserien Onsdagar på Kulturhuset. Vill du köpa ett årskort där alla 5 föredrag i serien ingår så görs du det via en anmälan på ovannämnda sidan Onsdagar på Kulturhuset, (årskortet kostar 1 350 kr, det är inte personbundet utan kan delas av obegränsat antal personer).