Human Talks – Lennart Koskinen

Human Talks är en programserie där olika talare bidrar med individuella betraktelser över allmängiltiga mänskliga eller samhälleliga frågor, som engagerar dem på ett personligt plan och som de vill ge ett eget perspektiv på.

Med start i höst 2020 har vi bjudit in olika personligheter. Formatet är inspirerat av den amerikanska programserien Ted talks, men inriktningen hos oss tar sin utgångspunkt i de humana vetenskaperna och synen på människan i en alltmer komplex och utmanade värld. Upplägget är att varje  inbjuden gäst talar i max. 30 minuter och sedan följer en diskussion med publiken på max 30/45 minuter.

Denna programserien har haft ett uppehåll på grund av pandemin och hittills har vi hört Peter Örn, Sofia Wood och Jonna Bornemark.

Peter Örn är bl a tidigare chef för Svenska Röda Korset och VD för Sveriges Radio. Han är idag ordförande för regeringens kommitté Demokrati 100 år – samling för en stark demokrati, samt författare. I september 2020 pratade Peter om Dag Hammarskjöld – reflektioner om Gud, Vägmärken och livets mening. Föreläsningen kan man se på  YouTube här.

Sofia Wood har en bakgrund i mode-, konst- och designbranschen. Tillsammans med Elsa Billgren har Sofia också trend- och livsstilspodden Billgren Wood som ges ut av ELLE. I oktober 2020 pratade Sofia om Den nya valutan: att värdera glädje, en intuitiv livstil och anti-strategi – En generations reaktion på det moderna livet.  Föreläsningen kan ses på YouTube här. 

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Södertörns Högskola. Hon har skrivit ett flertal böcker om vårt förhållande till förnuft, mätbarhet och behovet av en ny omdömesbildning. Våren 2021 pratade Jonna. Det bortglömda omdömet. Föreläsningen kan ses på YouTube här.

Nu har turen kommit till Lennart Koskinen, biskop emeritus i Svenska kyrkan och Viceordförande för Svenskar i Världen. Lennart har också suttit med i Regeringens värdegrundsdelegation. Den 1 juni 2022 kommer Lennart att prata på temat: Fenomenet människan – Alla människor är djur men inga djur är människor. 

Du kan läsa mer om evenemanget och Lennart Koskinen här.