Helhetens och miljöns betydelse för barnets utveckling

Välkomna till en temadag i Järna!

Innehåll och tema: Miljön omkring oss har stor betydelse för vår utveckling. Vi träffas i Ytterjärna för att bekanta oss med området och miljön där. I Ytterjärna möter du en annorlunda och spännande arkitektur. Tillsammans gör vi något praktiskt estetiskt för att avsluta med att prata om berättelsers inverkan och betydelse i barns liv.

Kursen vänder sig till föräldrar, blivande föräldrar, mor- och farföräldrar samt personer som arbetar med barn – alla som vill få ut mer av sin relation med barn.

För mer information om upplägget av denna delkurs se kursbeskrivningen (PDF).

Geseke Lundgren är waldorfpedagog med stor erfarenhet av föreläsningar och utbildningar för både pedagoger och föräldrar. Vi kommer inom kort presentera ytterligare föreläsare för denna temadag.