Kulturhuset 26/4/2023 Jonna Bornemark

Jonna Bornemark är en svensk filosof och en mycket uppskattad föreläsare och författare, samt professor vid centrum för praktisk kunskap på Södertörn högskola.

Hon föreläste på Kulturhuset för tre år sedan om byråkratin och “förpappring” som ofta invaderar omsorgens yrken.

Den här gången ska hon tala om sin senaste bok “Jag är himmel och hav: en filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser”. Hon försöker att upplysa om ett svårt ämne: livets väsen och vilken logik hjälper oss att förstå det på bästa sätt.

Detta är en del av abonnemangsserien Onsdagar på Kulturhuset. Vill du köpa ett årskort där alla 5 föredrag i serien ingår så görs du det via en anmälan på ovannämnda sidan Onsdagar på Kulturhuset, (årskortet kostar 1 350 kr, det är inte personbundet utan kan delas av obegränsat antal personer).