Den antroposofiska sinnesläran

Ursula Flatters är läkare, spec. i allmän medicin och en av eldsjälarna bakom Vidarkliniken i Järna, där hon har verkat under en stor del av sitt yrkesliv. Steiners sinneslära har alltid varit ett ämne som engagerat Ursula och både som läkare och antroposof är det någonting som hon ständigt återkommit till för att att bättre förstå människan i sin helhet. Ursula kommer att tala om hur Steiners lära om de tolv sinnen kan vara till hjälp för alla som arbetar inom pedagogiken, läkepedagogiken och socialterapin.

Detta är en del av abonnemangsserien Onsdagar på Kulturhuset. Vill du köpa ett årskort där alla 5 föredrag i serien ingår så görs du det via en anmälan på ovannämnda sidan Onsdagar på Kulturhuset, (årskortet kostar 1 300 kr, det är inte personbundet utan kan delas av obegränsat antal personer).

Pga av Covid19 kommer denna föreläsning att live-sändas via Järna Akademis YouTube-kanal, prenumerera gärna (gratis) för att få notis om när nya klipp läggs upp.

Länk direkt till föreläsningen här. 

I samarbete med