De sju dödssynderna

Det kan förefalla något egendomligt att ägna en eftermiddag åt ett tema som de sju dödssynderna. Är inte denna medeltida lära om några s.k. dödssynder som lockar människan rak ner i fördärvet överspelat? Har vi inte befriat oss från dessa infantila trosföreställningar och är inte denna befrielse just det som är signum för vår modernitet? Visst stämmer detta. Samtidigt är det uppenbart att högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, lättja och vrede tar väldigt mycket plats i våra moderna liv.

Kan man titta med nya ögon på dessa dödssynder och, bortom föråldrade moralläror, återupptäcka djupmänskliga frågeställningar? Det är vår förhoppning!

Kom och lyssna på Håkan Sandvik, vikarierande komminister i Järna-Vårdinge församling, samt Ursula Flatters, läkare, tisdag den 15 oktober. Detta är en del av kursserien SE MÄNNISKAN! För att möjliggöra att många kan komma till denna eftermiddag har vi satt ner priset till 250:- för detta evenemanget. Du anmäler dig i högra fältet intill.

Eftermiddagen ser ut som följer:

15.00 – 15.20 Välkomst, komma på plats övning
15.20 – 16.00 Håkan Sandvik talar om de sju dödssynderna
16.10 – 17.00 Ursula Flatters talar om de sju dödssynderna
17.00 – 17.30 Samtal
17.30 – 18.00 Paus, lättare förtäring
18.00 – 19.00 Avslutande samtal