Basal antroposofisk omvårdnad

OBS! FULLBOKAD!
Träff 5 uppskjuten pga Corona

Denna kurs skall ge basala praktiska och teoretiska kunskaper i omvårdnaden av enkla åkommor. Kursen omfattar en introduktion i en antroposofisk orienterad syn på sjukdom och hälsa. Målsättningen är att kunna bedöma lämpligheten av vissa utvärtes omvårdnadsbehandlingar med natursubstanser samt att kunna utföra dem korrekt.

Denna kurs vänder sig till medarbetare inom socialterapi och läkepedagogik där omvårdnaden skall kunna ges till brukarna. För sjuksköterskor och undersköterskor innebär den en grundkurs i en antroposofisk omvårdnad.  Även andra intresserade är välkomna för att lära sig egenvård och vård av närstående. Kursen ges i 5 delar (5 hela dagar) och avslutas med en examen i praktiska färdigheter och grundläggande teoretiska kunskaper. För avslutad kurs ges certifikat.

För mer info, se kursbeskrivning i högra fältet. Fika och lunch ingår i kursavgiften, meddela oss vid ev. kostpreferens eller matallergi.