Utbildningsstart: LÄS-UTBILDNINGEN, GRUNDUTBILDNING

Datum/Tid
Datum: 2018/09/10
Hela dagen


LäS-utbildningen är en treårig blockutbildning i Läkepedagogik och socialterapi, som har tagit fasta på växelverkan mellan arbete och studier. Undervisningen grundar sig på den triala metoden, vilket innebär att praktisk yrkeserfarenhet och teoretiskt innehåll integreras och fördjupas genom konstnärligt övande.

Den studerande utvecklar därigenom nyckelkompetenser i sitt arbete såsom inlevelseförmåga och flexibilitet, självreflexion och ansvarstagande. Undervisningen varieras med grupparbete och samtal och utvärderas kontinuerligt. Utbildningen vilar på antroposofisk grund och omfattar 16 utbildningsveckor fördelade på tre år.

Läs mer om utbildningen här!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i