Temakväll: DEN GUDOMLIGA KRAFTEN I MÄNNISKAN

Datum/Tid
Datum: 2017/10/17
15:00 - 19:00


Varmt välkomna till den fortlöpande kursserien SE MÄNNISKAN! – En fördjupningskurs i antroposofisk människokunskap. Varje tema kan läsas separat.

Syfte: Det är mycket som händer i dag inom forskningen i biologi,
neurovetenskap, psykologi, artificiell intelligens med mera. Därmed förändras synen på människan och hennes framtid
Teknikutvecklingen och en materialistisk syn på människans utvecklingspotential antar helt nya dimensioner. Att ta ställning till sin egen syn på människan är stort, utmanande och har konsekvenser. Vi har tagit fasta på detta och erbjuder en
kursserie som har som mål att fördjupa antroposofisk människokunskap i förhållande till aktuella frågeställningar
inom vetenskapen.
Vilken framtid skall det bli? Vad är den kommande transformationen av människans medvetande? Vilka utmaningar och konsekvenser får våra vägval? Kursens syfte är att bemöta dessa och liknande frågor och sätta dem i relation till ett kunskapande som har sin utgångspunkt i en
andlig utvecklingspotential.

Upplägg: Kortare föreläsningar, konstnärligt övande, kontemplativa och meditativa övningar, gemensamt handlett samtal.

Tema för del 1: Den gudomliga kraften i människan

För mer information se: https://jarnaakademi.se/courses/konst-kultur-samhalle/se-manniskan/

Pris per delkurs: 875 kr, inkl. förtäring

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i