Nordens första utbildning i vitaleurytmi

I september startar Nordens första utbildning i vitaleurytmi!

Vitaleurytmi är ett rörelseprogram som används i förebyggande syfte och som behandling vid stress.  Programmet är lämpligt för vuxna och för ungdomar i skolan.

Utbildningen syftar till att ge eurytmiska verktyg att förebygga och behandla stress. Ökad förmåga till närvaro och en fördjupad kroppskontakt ses som viktiga mål. Vitaleurytmi anslutar till modern stressforskning och arbetar för att utveckla uppmärksamheten, förmågan att leda sig själv, att främja det personliga välbefinnandet och livsglädjen. Den kan även användas till stöd för teamprocesser. Vitaleurytmi arbetar med det fasta, det flytande, det luftiga och det varma i den eurytmiska rörelsen. Dessa element integreras i den eurytmiska rörelsen av språkljuden och öppnar för deras läkande och uppbyggande verkan. Vitaleurytmi utövas i grupp. Utbildningen ger inspiration och övningar för kurser, undervisning och terapi.

Utbildningen hålls av Christiane Hagemann och Michael Werner, utbildningen hålls regelbundet i Tyskland men kommer nu för första gången att anordnas i Norden!

Mer information om kursen Vitaleurytmi finns här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i