Livet – den dolda kraften i hälsa och sjukdom

Varmt välkomna till vårens kurser för medicinska professioner 16-17 mars!

Temat är: Livet – den dolda kraften i hälsa och sjukdom. I den antroposofiska medicinen finns ett starkt fokus på hur livsprocesser ter sig i hälsa och sjukdom. Vad är livet? Målet med kurserna är att studera lagbundenheter i livsprocesser både i naturen och i människan samt att och ge verktyg att uppmärksamma dem på ett differentierat sätt i den kliniska vardagen. Hur kan vi använda denna kunskap för att komma fram till en helhetsbild och passande läkemedel och terapier? Hur kan uppmärksamheten på livsprocesser utveckla den terapeutiska relationen? Utöver föreläsningar skall en rad praktiska, konstnärliga och meditativa övningar hjälpa oss att få insikt i dessa frågor.

Som särskilt inslag kommer professor Peter Heusser, som är en av våra mest framstående forskare, att belysa de vetenskapliga konsekvenserna av synen på det levande. Hur kan vi forska så att vi inbegriper det levande?

Två kurser hålls parallellt med vissa gemensamma moment: Kurs för läkare och tvärprofessionell kurs för medicinska professioner.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i