Vitaleurytmi

Utbildning för eurytmister och läkeeurytmister

For information in English please see the attached PDF “Practical information about the education, in english”.

Vitaleurytmi är ett rörelseprogram som används i förebyggande syfte och som behandling vid stress. Det genomförs i grupp. Programmet är lämpligt för vuxna och för ungdomar i skolan.

Utbildningen syftar till att ge eurytmiska verktyg att förebygga och behandla stress. Ökad förmåga till närvaro och en fördjupad kroppskontakt ses som viktiga mål. Vitaleurytmi anslutar till modern stressforskning och arbetar för att utveckla uppmärksamheten, förmågan att leda sig själv, att främja det personliga välbefinnandet och livsglädjen. Den kan även användas till stöd för teamprocesser. Vitaleurytmi arbetar med det fasta, det flytande, det luftiga och det varma i den eurytmiska rörelsen. Dessa element integreras i den eurytmiska rörelsen av språkljuden och öppnar för deras läkande och uppbyggande verkan. Vitaleurytmi utövas i grupp. Utbildningen ger inspiration och övningar för kurser, undervisning och terapi.

Undervisningen hålls på engelska.

Utbildningen ges i fem moduler från hösten 2018 till hösten 2019. Modulerna består utav fyra helgträffar och en hel vecka.

Modul I: 21-23 september 2018

Modul II: 23-25 november 2018

Modul III: 1-3 februari 2019

Modul IV: 8-13 april 2019

Modul V: 6-8 september 2019

Tidsupplägg Modul I, II, III och V: fredag kl. 16:00-21:00, lördag kl. 9:00-21:00, söndag kl. 9:00-12:00.

Tidsupplägg Modul IV: heldagar, startar kl. 9:00 varje dag, slutar kl. 12:00 på lördag.

 

Modul I, 21-23 september 2018. Innehåll:

 • Introduktion till utbildningens huvudteman
 • Förmåga till ökad närvaro
 • Det levande språket
 • Metodik och undervisningsteknik

Modul II, 23-25 november 2018. Innehåll:

 • Kommunikation inom vitaleurytmin
 • Att undervisa grupper
 • Tre vägar att varsebli och lära
 • Hospitation och intervision

Modul III, 1-3 februari 2019. Innehåll:

 • Stress och återhämtning
 • Pådrivande och tillåtande inre krafter
 • Läkekraft och motståndskraft
 • Inre utveckling

Modul IV, 8-13 april 2019 (veckoträff). Innehåll:

 • Referat till olika koncept av deltagarna
 • Att undervisa grupper, gruppdynamik
 • Det levande i enskilda språkljud
 • Portfolios
 • Fördjupning av enskilda teoretiska och eurytmiska teman efter behov

Modul V , 6-8 september 2019. Innehåll:

 • Inre utveckling, uppmärksamhet och meditation
 • Presentation av studenternas portfolio
 • Avslutande genomgång av huvudteman för utbildningen
 • Certifiering
 • Utblick på det fortsatta samarbetet i nätverket för Vitaleurytmi

Anmälan (bindande) görs direkt till Alexandra (se kontaktuppgifter nedan) eller här på hemsidan genom att trycka på knappen “Anmäl dig här” nedan.

För mer information om modulernas innehåll, lärarna och praktisk information, se “Kursbeskrivning” (PDF).

Vill du läsa mer om vitaleurytmi så finns mycket information här: www.vitaleurythmie.de