FULLBOKAT: Konsthistoria – från 1800-talet till nutid

Mejla för att skriva upp dig på väntelista (om någon hoppar av eller till en eventuell ny omgång), info@jarnaakademi.se

Den moderna konsten är ett omtumlande drama. Vi undersöker och följer utvecklingen från sent 1800-tal till vår egen samtid. Utgångspunkten är de konstnärer som brutit mot rådande konventioner och gett oss en ny syn på världen och skapandet.

Kursserien består av fyra föredrag där vi får en förståelse för den moderna konstens utveckling. Med utgångspunkt i impressionismen och expressionismen, och vidare in i den tidiga modernismen med sina olika uttryck, kan vi se hur konsten hela tiden förvandlas till ett dynamiskt drama. Vi berör några av de konstnärer som har haft en avgörande betydelse för den moderna konstens utveckling ända in i vår egen  samtid. Genom att utgå från konstnärernas egna tankar och uttalanden kan man kalla serien en “konstnärernas konsthistoria”.

Varje föreläsning avslutas med ett kortare samtal. Med hänsyn till rådande hälsoläge, anpassas kursen utifrån myndigheternas rekommendationer, med föreläsningar fysiskt eller digitalt.

Kursen leds av Ulf Wagner, konstnär och ledamot i Stiftelsen Hilma af Klints Verk.

I samarbete med 

Onsdagar kl 18.30 – 20.30:
23 september – Impressionismen och expressionismen
14 oktober – Den tidiga modernismen
4 november – Den abstrakta konstens pionjärer
25 november – Konstnärer i vår samtid och dess betydelse