Att förstå människor med autism

Lina Liman, Heléne Stern: Att förstå människor med autism. Lina Liman fick sin autismdiagnos när hon var 32 år, efter år av svårigheter, missförstånd och vanmakt. Diagnosen blev en vändpunkt som räddade hennes liv. I utredningsteamet fanns Heléne Stern, psykolog med många års erfarenhet av personer med autism. Tillsammans låter de nu sina erfarenheter mötas i levande beskrivningar av vad autism är och vad det kan innebära för den enskilda individen. Fakta och teori varvas med praktiska exempel från vardagen. Föreläsningen lägger stor fokus på kommunikation och bemötande och lyfter särskilt fram en sedan länge förbisedd grupp: flickor och kvinnor med autism.

Detta är en del av abonnemangsserien Onsdagar på Kulturhuset. Vill du köpa ett årskort där alla 5 föredrag i serien ingår så görs du det via en anmälan på ovannämnda sidan Onsdagar på Kulturhuset , (årskortet kostar 1 200 kr, det är inte personbundet utan kan delas av obegränsat antal personer).

För att köpa biljett till denna föreläsning, anmäler du dig genom att trycka på knappen i högra fältet. Efter din anmälan kommer du att få en bekräftelse per mejl, vilken gäller som biljett.

 

;