Kulturhuset 9/9/2020 Sverker Sörlin

OBS! Fullbokat, pga av covid 19. Live-streamas via Järna Akademis youtube-kanal.

Sverker Sörlin är idéhistoriker, författare och professor i miljöhistoria vid KTH, och kommer att berätta om diskussionerna kring idén om människans tidsålder. Han föreläser utifrån sin bok Antropocen, en essä om människans tidsålder och talar om det som numera betraktas som en ny geologisk epok. Hur ser den framtida relationen ut mellan människan och jorden och hur kan vi förstå den framväxande nya vetenskapliga världsbilden?

Pga pandemin live-streamas föreläsningen gratis via Järna Akademis Youtube-kanal, länk här!

Detta är en del av abonnemangsserien Onsdagar på Kulturhuset. Vill du köpa ett årskort där alla 5 föredrag i serien ingår så görs du det via en anmälan på ovannämnda sidan Onsdagar på Kulturhuset, (årskortet kostar 1 300 kr, det är inte personbundet utan kan delas av obegränsat antal personer).

För att köpa biljett till denna föreläsning, anmäler du dig genom att trycka på knappen i högra fältet. Efter din anmälan kommer du att få en bekräftelse per mejl, vilken gäller som biljett.

I samarbete med