Se människan!

Behöver du ett sammanhang där du kan lära känna och/eller fördjupa en antroposofisk människokunskap? Det finns inom de olika antroposofiska verksamheterna många utbildade medarbetare som har ett behov av att få inspiration, att regelbundet fortbilda sig och sätta sin praktiska kunskap i relation till aktuella frågeställningar inom vetenskapen. Denna kursserie vänder sig dessa medarbetare samt till alla som vill tänka till kring synen på människan och de utmaningar vi står inför.

Kursserien är fortlöpande. Tidigare teman har t. ex. varit: Om ekonomin; Ljusets gåta; Vem är jag i min biografi; Barnen – vilken utveckling vill vi främja?; Arkitektur – en miljö att utvecklas som människa; Konstens historia, nutid och framtid – Har konsten en uppgift? Hilma af klint – De sju dödssynderna, mm.

Lättare förtäring ingår.

Datum för våren 2020 är följande:

  • 17 mars
  • 21 april
  • 12 maj

Teman är ännu inte helt fastställda men kommer att kretsa kring etiska/existentiella frågor såsom dödshjälp, organdonationer mm.

Detaljerad kursbeskrivning kommer upp i mitten av februari.

OBS! Vi har sänkt priset till 1.500:- (inkl. moms) för hela serien.

;