Antroposofiskt fördjupningsår

Påbyggnadsåret har bytt namn och skepnad!

Påbyggnadsåret har länge fungerat som ett fjärde frivilligt studieår, efter den treåriga LÄS-grundutbildning. Under årens lopp har dock allt fler medarbetare, i synnerhet nyanställda föreståndare på olika verksamheter, sökt sig till detta påbyggnadsår, för att få en allmän orientering i antroposofi samt läkepedagogik och socialterapi. Samtidigt har allt fler studenter efterlyst att detta år borde innehålla perspektiv på ledarskap.

På grund av detta har vi omformat påbyggnadsåret till detta nya antroposofiska fördjupningsår. Tanken med namnbytet är att göra tydligt att det inte längre enbart handlar om en fortsättning på den treåriga grundutbildningen utan är ett helt fristående år. Detta år kan fortfarande fungera som en fortsättning för de som har gått grundutbildningen men samtidigt görs det tillgängligt till de som söker en allmän fördjupning/introduktion i den antroposofiska människokunskapen, samt till ledarskapsfrågor.

För mer detaljerad information, se kursplanen intill.

Läsåret 19/20 börjar v.36 i september 2019.

;