Vitaleurytmi

Utbildning för eurytmister och läkeeurytmister

For information in English please see the attached PDF ”Practical information about the education, in english”.

Vitaleurytmi är ett rörelseprogram som används i förebyggande syfte och som behandling vid stress. Det genomförs i grupp. Programmet är lämpligt för vuxna och för ungdomar i skolan.

Utbildningen syftar till att ge eurytmiska verktyg att förebygga och behandla stress. Ökad förmåga till närvaro och en fördjupad kroppskontakt ses som viktiga mål. Vitaleurytmi anslutar till modern stressforskning och arbetar för att utveckla uppmärksamheten, förmågan att leda sig själv, att främja det personliga välbefinnandet och livsglädjen. Den kan även användas till stöd för teamprocesser. Vitaleurytmi arbetar med det fasta, det flytande, det luftiga och det varma i den eurytmiska rörelsen. Dessa element integreras i den eurytmiska rörelsen av språkljuden och öppnar för deras läkande och uppbyggande verkan. Vitaleurytmi utövas i grupp. Utbildningen ger inspiration och övningar för kurser, undervisning och terapi.

Undervisningen hålls på engelska.

Utbildningen ges i fem moduler från hösten 2018 till hösten 2019. Modulerna består utav fyra helgträffar och en hel vecka.

Modul I: 21-23 september 2018

Modul II: 23-25 november 2018

Modul III: 1-3 februari 2019

Modul IV: 8-13 april 2019

Modul V: 6-8 september 2019

Tidsupplägg Modul I, II, III och V: fredag kl. 16:00-21:00, lördag kl. 9:00-21:00, söndag kl. 9:00-12:00.

Tidsupplägg Modul IV: heldagar, startar kl. 9:00 varje dag, slutar kl. 12:00 på lördag.

 

Modul I, 21-23 september 2018. Innehåll:

 • Introduktion till utbildningens huvudteman
 • Förmåga till ökad närvaro
 • Det levande språket
 • Metodik och undervisningsteknik

Modul II, 23-25 november 2018. Innehåll:

 • Kommunikation inom vitaleurytmin
 • Att undervisa grupper
 • Tre vägar att varsebli och lära
 • Hospitation och intervision

Modul III, 1-3 februari 2019. Innehåll:

 • Stress och återhämtning
 • Pådrivande och tillåtande inre krafter
 • Läkekraft och motståndskraft
 • Inre utveckling

Modul IV, 8-13 april 2019 (veckoträff). Innehåll:

 • Referat till olika koncept av deltagarna
 • Att undervisa grupper, gruppdynamik
 • Det levande i enskilda språkljud
 • Portfolios
 • Fördjupning av enskilda teoretiska och eurytmiska teman efter behov

Modul V , 6-8 september 2019. Innehåll:

 • Inre utveckling, uppmärksamhet och meditation
 • Presentation av studenternas portfolio
 • Avslutande genomgång av huvudteman för utbildningen
 • Certifiering
 • Utblick på det fortsatta samarbetet i nätverket för Vitaleurytmi

Anmälan (bindande) görs direkt till Alexandra (se kontaktuppgifter nedan) eller här på hemsidan genom att trycka på knappen ”Anmäl dig här” nedan.

För mer information om modulernas innehåll, lärarna och praktisk information, se ”Kursbeskrivning” (PDF).

Vill du läsa mer om vitaleurytmi så finns mycket information här: www.vitaleurythmie.de

 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med GDPR. Ifyllande och insändandet av kursanmälningsblankett innebär att du medger att informationen lagras och bearbetas i Järnas Akademis register i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi lagrar endast den information som behövs för att hålla kontakt med dig eller, i förekommande fall, för att utfärda diplom/kursintyg. Du har alltid rätt att begära utdrag och rättelser. För mer information se Vår personuppgiftspolicy.

Vitaleurytmi

Fält markerade med * måste fyllas i

Betalningsinformation

Välj hur du vill betala din kurs


Jag önskar att få min faktura skickad via:

Fakturan skickas till adressen du uppgivit. Önskar du att den skickas till en annan adress, vänligen skicka ett e-mail info@jarnaakademi.se

Ett mail med information gällande din Swishbetalning kommer skickas till den e-postadress du uppgav. Önskar du få den till en annan mail, vänligen fyll i den nedan.

Bekräfta information

Genom att bekräfta informationen bokas du in på kursen. Strax innan kursstart får du ett brev med detaljerad information som är relevant inför kursstarten.


Överblick


Kurs: Vitaleurytmi
 • september 21, 2018
 • Pågående utbildning, Fem moduler: 21-23 september 2018, 23-25 november 2018, 1-3 februari 2019, 8-13 april 2019, 6-8 september 2019
 • 18 500 SEK (inkl. 25% moms)
Betalas med Swish
Betalas med faktura

Deltagare


Faktura/betalningsinformation skickas till:


Godkännande

Tack för din anmälan!

Skulle du behöva ändra något skicka iväg ett mail till info@jarnaakademi.se från den email du angivit.

Så hjälper vi dig så fort det går.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i