Se människan!

Behöver du ett sammanhang där du kan lära känna och/eller fördjupa en antroposofisk människokunskap? Det finns inom de olika antroposofiska verksamheterna många utbildade medarbetare som har ett behov av att få inspiration, att regelbundet fortbilda sig och sätta sin praktiska kunskap i relation till aktuella frågeställningar inom vetenskapen. Denna kursserie vänder sig dessa medarbetare samt till alla som vill tänka till kring synen på människan och de utmaningar vi står inför.

Kursserien är fortlöpande. Tidigare teman har t. ex. varit: Om ekonomin; Ljusets gåta; Vem är jag i min biografi; Barnen – vilken utveckling vill vi främja?; Arkitektur – en miljö att utvecklas som människa; Jordbruk – Hur skall vi odla?; Tänkandets alkemi.

Datum och teman för våren 2019 är följande:

  • 12 februari: Ur den antroposofiska sinnesläran, Ord- Tanke- och Jagsinne.
  • 14 mars: Författarafton omkring boken “Om anden”. OBS! 18.00 till 20.00 På Kulturhuset i Ytterjärna
  • 9 april: Konstens historia, nutid och framtid – Har konsten en uppgift?

Lättare förtäring ingår.

För detaljerad information, se kursbeskrivningen.

;