Intuitionen och manualen i mötet med patienten

TVÄRPROFESSIONELL KURS FÖR MEDICINSKA PROFESSIONER, LÄKEPEDAGOGER OCH SOCIALTERAPEUTER

Frågorna hopar sig och blir allt mer aktuella inom sjukvården: tjänar den allt större administrativa bördan sitt ändamål att ge god och jämlik vård till patienterna? Eller är den ett uttryck för ”pedanternas världsherravälde”, som Jonna Bornemark* uttrycker det i titeln för sin senaste bok om det omätbaras renässans? Vi önskar fördjupa oss i denna fråga utifrån flera aspekter: det alltid oförutsägbara i det verkliga mötet med patienten, de unika existentiella frågorna och förhållandet till manualen, mätbarheten, att göra rätt och att dokumentera. Hur kan vi som behandlare hantera det verkliga patientmötet öppet och samtidigt möta kraven på mätbarhet?

Målet är att utveckla förmågan att stå i den ”dubbla verkligheten” (Jonna Bornemark) – det oförutsedda och det mätbara – i vårt yrkesarbete och att aktivt förhålla sig till det. Den omedelbara handlingsförmågan och den målstyrda manualen kan ibland te sig som olika former av intelligens. Vi studerar det med hjälp av patientfall som bearbetas i handledda workshops. Vi dyker ner i föreläsningar om existentiella frågeställningar såsom stress och den nu uppmärksammade betydelsen av hur ensamhet påverkar hälsan. Konstnärliga och meditativa inslag skapar utrymme för övning i närvaro och reflektion.

Särskilt tydliga och konkreta blir frågorna i kommunikationen och samarbetet mellan läkare, terapeut och patient. Hur kan vi hitta ett språk där vi förstår varandra? Och hur kan vi förmedla till omvärlden vad vi gör? Det kommer vi att arbeta med i våra workshops.

*Det omätbaras renässans, en uppgörelse med pedanternas världsherravälde, Jonna Bornemark

För mer information se kursens program.

Kursavgiften kan betalas med Swish på plats under fredagen eller via faktura som skickas ut efter kursen.

OBS! Ange profession som kommentar vid anmälan, ange även eventuell kostpreferens eller matallergi.

Hjärtligt välkomna!

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med GDPR. Ifyllande och insändandet av kursanmälningsblankett innebär att du medger att informationen lagras och bearbetas i Järnas Akademis register i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi lagrar endast den information som behövs för att hålla kontakt med dig eller, i förekommande fall, för att utfärda diplom/kursintyg. Du har alltid rätt att begära utdrag och rättelser. För mer information se Vår personuppgiftspolicy.

Intuitionen och manualen i mötet med patienten

Fält markerade med * måste fyllas i

Betalningsinformation

Välj hur du vill betala din kurs


Jag önskar att få min faktura skickad via:

Fakturan skickas till adressen du uppgivit. Önskar du att den skickas till en annan adress, vänligen skicka ett e-mail info@jarnaakademi.se

Ett mail med information gällande din Swishbetalning kommer skickas till den e-postadress du uppgav. Önskar du få den till en annan mail, vänligen fyll i den nedan.

Bekräfta information

Genom att bekräfta informationen bokas du in på kursen. Strax innan kursstart får du ett brev med detaljerad information som är relevant inför kursstarten.


Överblick


Kurs: Intuitionen och manualen i mötet med patienten
  • Fredag 5/4 kl. 9:00 till lördag 6/4 kl. 16:15
  • Yrkesverksam: 1 600 kr (inkl. moms), Studerande/pensionär: 800 kr (inkl. moms), Fika båda dagarna och kvällsmat på fredag ingår
Betalas med Swish
Betalas med faktura

Deltagare


Faktura/betalningsinformation skickas till:


Godkännande

Tack för din anmälan!

Skulle du behöva ändra något skicka iväg ett mail till info@jarnaakademi.se från den email du angivit.

Så hjälper vi dig så fort det går.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fält markerade med * måste fyllas i