Kulturhuset 9/11/2022 Petter Iwarsson

Petter Iwarsson är leg. psykolog samt specialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling.

Petters föreläsning tar sin utgångspunkt i böckerna Samtal med ungdomar och Du behövs som vuxen, och vill bidra med kunskap, mod och hopp om att alla vuxna kan vara med och bidra till utvecklingen för barn och unga. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Föreläsningen fokuserar runt forskning kring motståndskraft och hur samtal och bemötande kan skapa förutsättning för förändring och psykisk hälsa.

Detta är en del av abonnemangsserien Onsdagar på Kulturhuset. Vill du köpa ett årskort där alla 5 föredrag i serien ingår så görs du det via en anmälan på ovannämnda sidan Onsdagar på Kulturhuset, (årskortet kostar 1 300 kr, det är inte personbundet utan kan delas av obegränsat antal personer).